is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach ten dienste der zeelieden, voor het jaar 1793.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 II en lil Kolom van de 111. Bladzyde.

Verfchil in Lengte tusfchen den Pic en Batavia . . 8 U. 14'. 15U.

Vertraging tusfchen den 1 en t Maart, (om dat Batavia Oostelyker ligt), is 56'in 24 U. en dus in 8 ü . . 18. 40". in 14' . • 33* ü. M. S.

Dus in 8 ü. 14' • • °« 19* 13*

De Maan gaat door den Meridiaan op Tenerifa den 3, ten . 13.34» o.

Dus op Batavia ten . . 13. 14. 47* of 13 ü. 15'. nagenoeg.

Den zelfden dag, te St. Euftachius:

Lengte van St. Euftachius 3 U. 5'. 28'. W.

Verfchil tusfchen den 2 en 3 Maart, om dat St. Euftachius Westelyker ligt, 56". in 24 U. dus in 3 U. . . 7'.0,0*. in 5'. • . 11,4'»

28'i • •

U. M. S.

in 3 U. 5: 28" ^ 7. 12.5- of o. 7' 12'C Tyd van den doorgang op Tenerifa 13. 34'. o.

dus op St. Euftachius . . 13. 41'. 12". op 13 U. 41'. na genoeg.

De Regel is dan deeze.

1. Neem het verfchil van lengte in tyd.

2. Zo de plaats Oostelyker ligt, neem voor dien tyd een evenreedig gedeelte van de vertraging der Maan, tusfchen den gegeeven en den vorigen dag.

Trek