is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoonten en

PLEGTIGHEDEN.

j |

420 GODSDIENSTIGE

terwijl worden de muuren van het Konklave afgebroken, en de Kardinaalen klimmen neder in het middelfte gedeelte van de St. Pieters-Kerk; de nieuwe Paus wordt agter hen in een draagzetel gedraagen, overdekt met een verhemelte, met gouden galonnen verfierd. De Draagcrs zetten hem neder op het altaar van st. pieter, daar de Kardinaalen hem voor de derdemaal aanbidden. Naa hen verrigten de buitenlandfche Gezanten de zelfde plegtigheid, in tegenwoordigheid van eene talrijke menigte van aanfehouwers. Het Te Deum wordt gezongen, en de Kardinaal, welke aan de eene zijde van het altaar ftaat, leest de verzen cn gebeden, in het Roomfche getyboek tot decze plegtigheid beftemd. Vervolgens wordt de Paus op de hoogfte trappen van het altaar neergezet, en, naadat hem de tegenwoordig zijnde Kardinaalen den mytcr hebben afgenomen, fpreekt hij een plegtigen zegen over het volk uit. Dan worden hem zijne tabberten uitgetrokken, en de twaalf Draagcrs, gekleed in lange fcharlaken mantels, welke tot op den grond hangen, plaatzen hem in zijnen Jraagftocl, en brengen hem na zijne vertrekken. — Deeze zijn de plegtigheden , welke, op den eerften dag naa 's Pausfen verkiezing, te Rome gebruiklijk zijn. Wanneer wij alle deeze verrigtingen in haare bijzondere deelen nagaan, zullen wij moeten bekennen, dat 'er, misfehien, iimmer iets van een meer plegtigen aart,

on-