Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chiust.

van St.

thomas.

498 GODSDIENSTIGE

IX. Zeer zeker is het, dat de Nestoriaanen en de andere Oosterfche Christenen zeer onagtzaam zijn omtrent de aloude Kerktucht, ten aanzien van de toelaatinge der jeugd in de gewijde Orde. Nimmer bemoeiden zij zich omtrent den ouderdom , welke bij dc Kanons wierdt gevorderd. Doch, indien deeze bijzonderheid, zo wel als eene andere, raakende het huwelijk van hunne Priesteren, hadde moeten hervormd worden, behoorde men deeze hervorming, eerder op hunne eigen wetten en inftcllingen, dan op die van Rome, gebouwd te hebben.

X. Me nes rus telt de gewoonte, van het niet gebruik maaken van het Getijboek in hunne huislijke Godsdienstoeffening, onder hunne dwaalingen; doch dit doet hij zonder eenigen Ichijn van reden : dewijl zulks eene gewoonte van laatere dagen is. Daarenboven wierdt nimmer het Getijboek opgefteld, om tot zulk een bijzonder gebruik te dienen.

XI. AVij twijfelen zeer, of de belasting, door de Nestoriaanfche Priesters op de toediening der Sakramenten geleid, in den eigenlijken zin den naam van Simonie of geestlijken handel moge voeren. Want deeze belasting wierdt gefteld in de plaats van een gefchenk. 't Geen wij ter verdeedigingc van de Griekfche Christenen , met opzigt op deeze bijzonderheid, gezegd hebben, kan ook met reden hier op worden toegepast.

XII. Even weinig kan, onzes oordeels,

de

Sluiten