is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

If6 GODSDIENSTIGE

HEDEN

der

MAHOMETAANEN.

3

]

3

fchenk of fchaêvergoeding; want niemand kan een dood lichaam aanraaken, zonder daar door befmct te worden. In ieder ' ftad zijn waschplaatzen , in de afgclcgenfte oorden. De ftad Ispahan , bij voorbeeld, in twee deelen verdeeld zijnde, heeft twee Mondahonrs; onder haare Waschplaatzen is'er eene, die zeergroot' en ruim is, op een Plein van' dc Oude Moskee, twintig treden beneden den grond,' Ondcrtusfchen moeten wij hier aanmerken , dat alleen dc bchoeftigfte Ingezeeteneh op deeze' plaatzen gewasfehen' worden: want aan de vermogendften wordt die plegtigheid verrigt in hunne eigen huizen, in een Kom, met eene Tent overdekt, om dus te beletten dat geen vreemde het Lijk zien zal. Naa dat het gewasfehen is, worden alle dc openingen van het Lichaam zorgvuldig geflopt met Katoen , om door dit middel de nadeeüge dampen binnen te houden,

Dit verrigt zijnde, wordt het Lijk omwonden met een nieuw Lijwaat y waar op de zulken, die het kunnen bekostigen, eenige plaatzcn van den Alkoran laaten fchrijven. Op het Doodkleed van sa-routaKVjj Groot-Vizir, onder de regecring van abbas den II. vermoord, wierdt de geïeclc Alkoran met Gom gefchreeven. —■■ Doch, om weder te keeren tot dc gemeeic Bcgraafcnisfen.

Naa dc wasfehrng van het Lijk, wordt iet in een afgelegéner hoek van het huis icdergeleid. Indien het moet begraaven

wor»