is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 GODSDIENSTIGE

De

godsdienstder tartaaren,

Groote lama eene en de zelfde Godheid zijn, dje, volgens het denkbeeld deezer Tartaaren, altoos zich moet vertoonen onder eene gedaante, die door middel der zintuigen kan gevoeld of opgemerkt wor-r den, en voor onfterflijk wordt gehouden.

Zeer zorgvuldig wordt hij opgeflootcn gehouden in een Tempel, daar een onnoemelijk getal Lama's, met betooningen van den diepften eerbied, bij hem hunne opwagting maaken, en alle mogelijke zorge draagen om de zelfde gevoelens van een diep ontzag en eerbied voor hem de gemoederen des Volks in te prenten. Zelden verfchijnt hij in het openbaar; zelf vertoont hij zich zeer zelden aan iemand; en wanneer zulks gefchicdt, is het op zulk een grooten afftand , dat het zelf voor het fcherpziendst oog bijkans onmogelijk zijn zou , zijne gelaatstrekken te onderfcheiden. Wanneer hij fterft, wordt zijne plaats vervuld door eenen anderen, die hem, zo na mogelijk is, gelijkt. Ten dien einde, zo ras zijne ontbinding aanftaande is, begeeven zich de meest vertrouwde en aanzienlijkfte bedienden der ingebeelde Godheid op reize, en doorzoeken het gantfchc Koninkrijk, om een bekwaamen Opvolger te vinden, Met alle mogelijkheid, behendigheid en geheimhouding wordt dit godvrugtig bedrog gepleegd.

Indien wij mogen geloof Haan aan het Verbaal van Vader kircherj moet de

oor*