Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 497

ven, om nieuwe woonplaatzen op te zoeken , of de zulken, die hen overleefd hebben, heimelijk te befteelen.

Wanneer eene zwangere Vrouw haaren tijd begint te naderen, neemen twee of drie deftige Matroonen, haare vriendinnen en goede bekenden, de moeite op zich , om haar op te pasfen en van het noodige te verzorgen, tot dat zij van de Baarensweeën overvallen worde. Thans is de Echtgenoot verpligt zich weg te pakken; of indien hij bij ongeluk daar bij tegenwoordig zij, moet hij zich reinigen; dat wil zeggen , hij moet twee Hamels, of twee Lammeren offeren , op de wijze, als wij voorheen befchreeven hebben. Indien het gebeure dat zij eene moeilijke Verlosfing hebbe, fchrijven zij een afkookzel voor van Melk cn Tabak, 't welk eene zeer verwonderlijk heilzaame uitwerking doet bij deeze Afrikaaninnen ,* hoewel dit hulpmiddel , voor onze Europifche Vrouwen, even fchadelijk zijn zou als vergif. Indien het kind dood ter waereld koome, wordt zulks aangemerkt als een be^ fchreienswaardig ongeluk, en als eene bezoeking over de geheele Natie; en voor nog grooter wordt deeze ramp gehouden, wanneer het kind een Jongetje is. Naa deszelfs begraaving , reinigt, of liever, heiligt zich de Vader, met de gewoone plegtigheden. De Hut, waar in hij zijn vcr-^ blyf hieldt, wordt verlaaten, en de grond van dezelve ten beste gegeeven ten gebruike alleen van het ongelukkig kind %

IV» deel. li ötéö

Di

GODSDIENSTder KAFFERS.

Sluiten