Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A°. 1800. N°. 317.

NIEUWE

ALGEMENE

KONST* en LETTER-BODEt

VOOR MEER- e« MIN-GEÖEFFENDEN.

FR TDAG DEN

BERIGTEN.

FRANSCHE REPUBLIEK.

Parys, den ii January. De Classe der Zedelyke en Staatkundige Wetenfchappen , by het Nationaal Instituut , gene voldoende antwoorden ontvangen hebbende op hare voor het 8fte jaar uitgefchreven prysvragen:

1. Pourquels objecls et a quelles conditions convientil a un état republicain , d'ouyrir des emprunts publiés ?

[Waar toe en onder welke voorwaarden voegt het een republikainfchen Staat, publieke Geldleningen te openen?] &. Quelles font les inftitulions les plus propres a fon^ der la mor al d?un pcuple?

[Welke zyn de meest gepaste inftellingen, om daar op de Zedelykheid van een volk te vestigen?] 3. D'etcrminer quels font les grands changemens, arriVée fur la globe, et qui Jont, /bit iudiqtiès, foit prouyés par Plust oir e.

[Ene opgave van de grote veranderingen, op dezen aardkloot voorgevallen , waar van de Historie of gewag maakt, of bewyzen opleverd. ]

heeft de eerfte en derde dier vragc * voor het 9de ; XIII. Deel.

24 JANUAR T.

Jaar, herhaald: en de twedc Ingetrokken, dog in plaats daar van het volgend onderwerp opgegeven:

L'emulation est-elle un bon tnoyen tfled&lationr [Is deNaaryver een goed middel by de opvoeding?]

De Prys voor het beste antwoord, op eik dezer vragen, is een gouden Medailje, ter zwaarte van 5 Heetogrammes ; en de antwoorden moeten uittcrlyk ingekomen zyn, voor de eerfte op den 5 Jan.; voor de twede op den 5 April en voor de derde op, 4 July, van het jaar 9 (1801.)

Iets omtrent de in Engêland verwacht wordende boekverzameling van

T I P P O S A I B.

De Boekverzameling van Tippo Saib wordt door hun, die den ftaat derzeive hebben opgenomen, voor ene der kostbaarfte Verzamelingen , van dien aart, gehouden. Men vindt 'er vele werken in de Sanscri-

rifche taal, welke tot de elfde eeuw opklimmen. >

De geleerdheid der Brammen is 'er in ene menigte van boekdelen in vervat, en de onderwerpen, waar over zy handelen, zyn meestal van de belangrykfte

foort. Men telt ook onder deze Verzameling prag-

dge vertalingen van den Koran, in verfcheidene OosD ter-

Sluiten