Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ) A Z Y N;

10 Stuivers per Anker, volgens Ordonantie van den 20. April 1644. BIEREN;

De Ton den Tapper . . . » . . ƒ 3 - *7 ' 0

Den Burger en Inge zeeten . . . , ƒ 1 - j - 0

Van vreemde of uitheemfche Bieren, die in dit Quartier zeer weinig geconfu-

meert worden, hooger: Alle Bieren in de Vereenigde Nederlanden, en de

Moll in deeze Provincie, gebrouwen, egaal met die in dit Quartier gebrouwen, volgens Ordonantie van den 17. April 1667. en Ampliatie van den 1. juny 1746.

G E JYI AAL;

Van ieder Last Tarwe en Mastelein . . . ƒ 30 - o - o

Rogge • . . . . . f 14 - o - o

Garst of Bonen, daar Brood van gebakken word . ƒ 10 - o - o

Boekweit om te verbakken . . . . ƒ 7 - o - o

Van Brood, buiten de Provincie inkomende, de dertiende Penning, dus van 100 Gulden . . '- ' '; . . • • ƒ 7 - 13 - 14

Van Tarwe, Mastelein, Rogge, Garst, Roonen, Mout en diergelyke, buiten de Provincie gebroken, en binnen dit Quartier om te verbakken ingebragt wordende , de Impost als voorfchreevcn; Alles boven den particulieren Impost

van de Steeden respcctivelyk, op het Gemaal gefield, volgens Ordonantie van den 20. April 1644.

BEEST IA AL of SLAGTINGj

Van alle Osfen, Kbeyen', Kalveren, Lammeren, Verkens, jong en oud, die gelhagen of geftooken, in Tonnen buiten het Quartier gebragt, of daar binnen gecontinueerd worden, als meede van Tonnevleesch cn versch ge/lagen Spek, dat van buiten in dit Quartier inkoomt, is de Import van den Koopspenning of waardy van dien, ten lasten van den Slagter of Uitflyter de 8/?e Penning, dus van 100 Guldens . . . • • . ƒ 12 - 10 - o

En van den Burger cn Ingezeten, die niet Slagt, dan voor eigene Provifie, de 12de Penning, is van 100 Guldens . ƒ8 - 6-1 o| Volgens Ordonnantie van den 20. April 1644.

ZOUT;

Van een Os die geflagt word voor Zoutgeld . . ƒ 1 - o - ©

Waar onder meede begreepen die Osfen , die in Tonnen geflaagen worden, om te Scheepe of elders vervoerd of verkocht te worden, en van een halve of een voet naar advenant.

Van een Stier, Stier-Os, Koey of Veerfe, oud 2 jaaren . ƒ o - 15 - o

Van alle andere Slachtbeesten, beneden de twee jaaren oud ƒ o - 6 - o

Van een Verken, dat geftooken word, weegende 100 pond en daar over . . . . . . . . ƒ o - 6 - o

Onder de 100 pond . . . . ƒ o - 4 - o

H Van

1

Sluiten