Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

esc

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN:

„ De partij, die ons op den rand van onder„ gang bra'gt, en nog te verblind en te hard„ nekkig fchijnt, om ter goeder trouw tot het „ algemeen geluk , en dus ook tot het haare „ te willen mede werken, de oogmerken, de „ beweegingen dier partij, veièisfchen onze werk„ zaamheid en zorgen, willen wij andere fchud„ dingen voorkomen, die voor ons al te geteis„ terd Vaderland niet dan doodelijk zijn kun* ,7 nen.

En deze onze zorg en waakzaamheid tegen „ die partij, zal ook vooral daardoor aan den „ dag moeten gelegd worden, dat alle begin„ zelen van ftrafbaare beweegingen, van onrust en fchending der goede orde, naar de let„ ter, en met het zwaerd der wet, zonder „ toegevenheid, die in dit geval ftrafbaare laf„ heid wezen zou, vervolgd en gewroken wor„ den.

„ Maar vooral, Medeburgeren, willen wij on„ ze eens verkregene vrijheid, die wij u thans „ aankondigen, behouden, laaten wij ze verdie„ nen, laat ons nimmer van rechten, dan te „ gelijk van pligten fpreeken.

„ Willen wij dit kostbaar gefchenk der GoJ^ „ heid aan onze kinderen overbrengen, dat dan ft de deugd, goede zeden, nijverheid en waare „ Godsvrucht, oe waarborgen van ons geluk „ zijn; gedenken wij geduurig aan de gulden „ fpreuk: Zander goe-de zeden kan men da

Sluiten