is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS b* NEDERLANDEN. x67

Na het benoemen van een buiten- en binnenlandfche Commisfie, om van de voorige Commisfxen de papieren en gelden overtenemen, ftelde de Voorzitter voor te decreteeren: „ Het Ke-^ , dement op de Nationaale Vergadering te ver-, nietigen, en tevens te verklaaren, dat de^ Vergadering, zoo als dezelve thans is zamengefield, voor wettig zal worden gehouden, " terwijl de Vergadering zich de macht voorbe, houdt, om de Plaatsvervangers, die thans geene zitting hebben, en andere Burgers die verder zullen geroepen worden, te asfumee ren Wijders alle Provinciaale kwartierhjke " Souverainiteit te vernietigen, en eindelijk, dee, ze Vergadering te verklaaren te zijn, deConftiweerende Vergadering, reprejenteerende het " Bataaffche VoK." Stilte, zonder tegenspraak was een bewijs van goedkeuring, en daarop vkl de Hametflag van het vernietigen van een bezwoeren Reglement, vernietiging van alle Gewestelijke Souverainiteiten, Stedelijke of andere Regeeringen, dezelve veranderende tot Internedialre of Adminiftrative Beftuuren, zonder eens het Volk daar in te kennen; en «ogthans juichte het Volk der Tribune over deze daad van geweld Van dit alles wierd gelast kennis te geven aa, de Gewesten, en intusfchen vastgefteld, 5 ^ den tot het Uitvoerend Bewind te benoemer De ai Ontwerpers der Conititutie wierden ook tc 7 verminderd.

L 4 Di

'ernietiging in 't Reemet der ationaale ergadetinj.

I 5 Lenen tot

het Uitvoe" rend Bewind ain te ftel»

• len.

* ■ - ♦ It