Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa FEBRUARY 1798. 503

detail, waar anders ftoffe genoeg toe is, wilden ïnlaatea tot verdere destructie van bovengemelde zo abfurde, en tegen de principes der tegenwoordige Regeeringsfortn zo zeer aandruiichende Retolutie. — Het geavanceerde zal daartoe genoeg zyïi.

En nu zullende dienen van advis, komt bet uwe Gecommitteerden eenpaarig voor, dat de Vergadering, by een te nemen Decreet, de bovengemelde Refolutie van het Committé te Lande, van den 21 Maart 1707, behoord te annulleeren, te vernietigen, en bu ten effect te ftellen.

En dat extract daar van zal gezonden worden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daar aan de nodige executie te geven:

Met fubmisfie echter aan Ulieder meer verlicht oordeel.

Acturn Hage 19 February 1798.

(Geteckend)

J. D. van LEEUWEN. ' P. de SONNEVILLE. O. G. GORTER.

Waar op, conform het voorfz advis, gedecreteerd is, de Refolutie van het Committé tot de algemeene za'ken van het Bondtrenootfchap te Lande, van den 21 Maart 1797, by dezen te annulleeren, te vernietigen en buiten efteét te ftellen.

' En zal extract dezes gezonden worden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daar aan de nodige executie te geven.

De

Sluiten