is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

do©* NEDERLAND. 109

IMen maakt hier ook veel werk van diepwaterIfche haring tot bokking te rooken, en de zalm wisfchery is hier meede een tak van beftaan. Uit Ihoofde van dit alles, zyn hier verfcheidene ifcheepstimmer werven, lynbaanen,zeilmakeryen, lblokkemakers, en wat nodig is ter uitrusting van

iicheepen. Ook zyn hier eenige leertouwe-

;ryen, en tot deszelfs gerief eene runmolen. — !Een weinig buiten de plaats vindt men traankoiryen, om de lever der kabeljaauw tot traan te Ikooken.

Van hier kwamen wy op het eiland Rozenburg, :zynde een opfiikking van de rivier de Maas, 1 die in den jaare 1586 't eerst, doch het laatst ; in 1713 bedykt is. Hetzelve is in onderfchei* den Polders verdeelt. Men vindt op dit eiland geen eigenlyk dorp, dewyl de huizen overal verftrooit ftaan, echter is 'er in de Polder Blankenburg, een kerkje met een fpits toorentje. Ik heb in opzicht van dit eiland niets aantemerken dan alleen dat de grond hier uitneemend vruchtbaar is ,en dus den nyvren landman geen gering, loon voor zynen zwaaren arbeid opleevert.

Dit eiland overgereeden zynde kwamen wy in den Briel, die alomberoemde ftad, waarvan ik u eenige gefchiedkundige trekken zal meede deelen.

Dee^