is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND, se?

en in de ftad te zien, en dit betuigende, zeide onze Gastheer, dat 'er ook thans zo weinig waren , als in eenig faizoen, de Groenlandsvaarders,die van de Oost zee, Archangel en andere plaa fen waaren in zee^'t waaren dus enkel Engelfchen, weinige houthaalders, en een of twee die met z< ut van Allematte, ivica of Cagliary waaren te huis gekoomen. By deeze gelegenheid zeide hy dat als wy drie of vier weeken laater gekosnen waaren, wy verbaasd geftaan zouden hebben van de menigte Friefche en Groninger Tjalken welke dan voor de ftad lagen. Zonder vergrooting zeide hy, moeten 'er binnen een maand meer dan vyf hondert van die vaartuigen hier zyn. Ik vraagde met welk een doeleinde, eh het antwoord was: om vlas te haaien, voornaa

menlyk uit Zeeland Deeze fcheepen zyn

volgens zyn bericht tusfchen de vyf-en-twintig en dertig last groot, kunnen zulk een reis, gemeenlyk in vier h zes dagen volvoeren, en maa« ken dan tusfchen de vyftigeii zestig gulden vracht, 't Geen, voegde hy 'er by zeer beftaanbaar is ,

Neef Peterfen zal hierover beter dan ik

knnnen oordeelen, doch uit myne mercantile kun digheden koomt het my heel wel voor, en ruw gerekend ftaat het vfy paralel met vierhond^r: guldens voor een fchip van veertig last op eenige haven in Noorwegen. Wat dunkt u? begin P 2 ik