Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24» ee JONGE REIZIGER

roeid door eene kreek, tot aan een ruine van het aloud beroemde huis de Merwede, waarvan by Smids in zyne lchatkamer eene vry juiste tekening te vinden is. De eene toren is nog .beklimbaar, hoewel niet zonder gevaar, dewyl verfcheide • ne treeden zyn ingeftort. Hoewel de geleerden daar'n overeenkomen, dat het een zeer oud gefticht is,als zynde reeds bekend lang voor den jaare 1200, zo is men echter over den tyd der ftichtinge zo min eens, als over de naamsreden, wy zullen de hairkloveryen, welke hier omtrent hebben plaats gevonden, met ftilzwygen voorbygaan, zeker is het dat die allerverfchriklykfte watervloed van 1421 dit zwaare gebouw al mede vernield heeft,

Smids merkt aan, dat de westzyde van dat muurwerk met verglaasde fteen zoude zyn opgemetzeld; dit heb ik niet kunnen vinden, maar Wel dat de ankers in de muuren, ten deele ontsloot, geheel gaaf en zonder roest waaren;waarover wy ons allen zeer verwonderden.

't Gezicht van deeze tooren op de ftad en den lande van Dordrecht, Yzelmonde, en de Alblasferwaard, is verrukkelyk, en zo ik uit welkevendheid niet fpjedig weder beneden gekoomen was, zou ik 'er my gaarne een half uurtje hebben opgehouden.

Sluiten