is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Gefchiedkundige trekken. Gedaante. Wal. Poorten. Drommedarls. Oostindifche tooren. Infcriptie aldaar. Handel en Be/laansmiddelen. Economia Enkhiriiaria. . . Dl. 90.

XI. BRIEF.

Uit Enkhuizen aan Peterfen. Wandeling door de Jlad. O. L Huis. 't Huis van berouw. Krabhersgat. Ncordend. Klokgietery. Stadhuis. Zuiderkerk. Westerkerk. Kleine kerk. Munthuis. Admiraliteits Hof. Klinkdichten van Vondel op het overgefprongen (luk gefcbut aldaar te vinden. Admiraliteits Werf Ruurds. Westin. disch Pluis. Aankomst van een Haringjager. Be ■ fchryving der Buizen Bededag. Namiddag wandeling eri Onthaal in den Beyert. bl. 98.

, XII. BRIEF.

Uit Enkhuizen aan Charlotte. Wandeling Bezoek by een Vriend van den Heer junius. Be. hlag over den dood eens ouden Vriends. Lykklagt over hem. Caralïer van Juffrouw Agatha. Haare nieuwsgierigheid men Charlotte is, en Ferdieands voldoening daar aan . bl 113,

xm.