Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[8] JANUARY '1801. Vin

•Venus. Mars. Jupiter. c„r„r„110

g gaat eaat ~ - —. ■ -——

_ -G- M" G M- tJ-m- gX; ~ü7m. oir inr

l85 0-23. 8.4°. .9.24. 6.36. 2,.4o. „.32.^.3-2. \l%

Eclipfen der Satellieten van Jupiter.j

Eerfte Satelliet. Twede"^elüe7 Ge0centlifche

Intrede"- . Intreden Lengte dei

1 4- 16. 39- *4 ia.s0.s4.

2 22. 44. ,6. 8 2. 7.20. . 1 . . '

*4 17.11.53. #n 15.84.,3. 3 N -ks-s

£ I..39- 3> *5 S

*z 6- 7- 14. 18 17.s8.33. 2 i°

?i it* 3i' ff * Ui'«en' 5 *****

II 19. 2.41. #;2 ,0.3.4. ■ ——

*'5 7.58.18. #29 12.38.55. s * r»-"»»

Io 20. 54. 6. ' 3 01 M Uitgangen. ui Am *20 17. 37. ,2. !

'22 12. 5. 12. |^ I £t^>o O t-.

*24 6. 33. ,7. •» I I V" *" a m

27 15.'29.'35! Derde Satelliet, s | ^ I

*29 I3- 57. 48. ? 23.41.55.Intr. H | ~ ~ ~'~' «

*3I 8.26. 4. .ö 3-12. 4-Uitg ! ji

'3 3.37.34.I. . J «o>*vo«i

*i3 7. s. 5. u. s r r01

Vierde Satelliet. *2o 7.33.57.1. g d

*20 II. 4.45. u. t> I . I

*5 4-45.39.Intr *27 11.31.6.1. |HI22™»^

*5 9. 2.5y.Uitg. *27 15- 2.12. U. £ j

21 22.40.4.I. & HNmau,

22 3. 1. o. v. i g j ";•*■«!

Sluiten