Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van di

Spyzen uit het Ryk der Planten,

Nadeelig inmaaten van groene planten.

Van de peutvrugten.

( 1

f

4 e d e

228 Geneeskundigs

; kommers in groote meenigte genuttigd worden: ini andere ftreeken kan men deeze vrugten, als in de zomerhitte een zeer gezond voedfel opleverende , gernstelyklaaten genieten; de inwooners van Conflantmopolen leeven te dier tyde genoegzaam alleen van, raauwe komkommers.

S- XXXII.

Hoe zeer het nadeelig zyn moet de ingemaakte «tenten, als komkommers, kappers, boonen , door het kooken m koper vaatwerk eene fraaijere groene couleur te geeven, en hoe noodzaaklyk het is hier te-en te zorgen, zal in het vervolg nader betoogd worden.

§• XXXIII.

Men meent onlangs van het gebruik der peulvrugten zeer aanmctkelyke nadeeien befpeurt te hebben • het Frankfortsch Geneeskundig Weekblad van den faare 1781. geeft deswegens de volgende waarfchouwingen, tevens wenfchcnde, dat men nader bepaalle welke vrugt men met den naam van fteenwikken jeftempelt.

Voor eenige jaaren ontfiont te Rutnlang in het banton Zunch, in een huisgezin, eene ziekte, die :ene verlamming by eenige perfoonen veroorzaakte nen fchreef dit toe aan het gebruik van een flecht jortvan graauwe erwten, welke, wanneer dezelve roog zyn , niet rond, maar veel meer hoekigzVn n fteenwikken genoemd worden, men plant die, om at dezelve zeer overvloedig geeven , zeer rykelvk 1 gebruikt die op veelerlei wyzen , het aankweeken'

Van

Sluiten