Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den

C a ) De morbiis Endemiis $. 9. (_b) l. e. p. 246.

CO f«« «f» Ondervinding D. U\

346 Geneeskundige

hieruit, dewyl in Perfien , alwaar het gebruik des wyns verbodenis, bykans geen fteen of podagra beipeurt worden, welke ongemakken echter by de in dat land woonende Armeniërs , die meer wyn dan water drinken, niet ongewoon is (*); Haller heeft volgens C yp rianus aangeteekend, dat, hy onder de 1400 menfchen, welke hy van den fteen gefneeden^ad , zeer veele 'wyndrinkers , maar geen één' bierdrinker aangetroffen had (Z>) ; Zimmerman zegt: „ in Zwitferland veroorzaaken de zuu„ re en wrange wynen , die in de ftreken langs de Aar, de Reus en Limat geteeld worden, het meest „ de jichtpynen , terwyl ik daar en tegen den fteen „ en zelf het graveel in deeze landftreeken zoo zeld„ zaam vond, dat ik twyfele of dit ongemak wel „ ooit het voortbrengfel van ztuire wynen is, veel „ meer fchynen my die gebrouwe Franfche Italiaan„ fche en Perfifche wynen de fteen en podagra te „ veroorzaaken (c). "

Het is eene zeer bekende waarneeming, dat fommige wynen terftond, nadat zy gedronken zyn, het water afdryven , terwyl andere , zelf in meenigte gebruikt, niet zoo gemaklyk langs deezen weg geloosd worden, maar veel eer eene lastige drukking in de onderbuik veroorzaaken; fommige wynen veroorzaaken duizelingen en hoofdpynen ; anderen laaten hevige pynrn in de ledcmaaten na , en geeven aanleiding , gelyk van de Bourdeaufche Wynen gezegd

word,

Sluiten