Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de

Warme Dr*n- £

ken. ^

c (

i

> i t

1

i ( c 1 ^

I

t i

Of het water aeor kooken gezonder word!

O) Dio L. LX, LIX,

\o6 Geneeskundige

Keizer Claudius liet deeze huizen toefluiten, n verbood uitdruklyk het openbaar te koop ftellen an warm water, Cajus Caligüla, liet na de ood van zyn Zuster, dit verbod uitgaan, dat alle ipenbaare verlustigingen geduurende den dag der be;raafnis zouden ophouden ; dit bevel was niet zoo ;emaklyk in acht te neemen, een, die in die tusfchenyd warm water gefchonken had , wierd ter dood 'eroordeeld («), gekruide wynen wierden ook met v-arm water gedronken ; en Nêro heeft in de menchelyke maatfchappy, ten minften deeze eene verienfte, dat hy opgemerkt heeft, dat water, het welk ens gekookt geweest is, kouder wierd wanneer men iet in een fles bdloten, in dc fneeuw plaatfte, dan pater, het welk niet gtko<;kt geweest was, en dit vas eigenlyk het decocla der Romeinen.

Men weet van die van Japan, dat zy de gewoonte lebben, om in alle jaargetyden een kop met heet waer uit te drinken ; de Chineezen en meefte Afiati:he volken, brengen een grcot gedeelte hunnes leeens in het drinken van warme dranken door.

S- II.

Het zy dat men eertyds het ongekookt water vcor zieke menfchen, als te raauw en ongezond hield, of dat men bevond dat flecht water door kooken de kwaade fmaak verloor, daar zeer veele wateren, welke eene groote hoeveelheid aardachtige deeltjens bevatten , gekookt zynde een kalkachtig bezinkfel na-

laa-

Sluiten