Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i8 s8 MEY 1796.

en verftaan , de voorfz. Misfive, by appointement te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van het Committé van Juftitie der Stad Culemborg , in dato 25. dezer; houdende verzoek , dat eenige door hetzelve om oproer uitgebannen perfoonen, van den grond dezer Provincie worden verwydert , ten einde daar door de Koopmanfchap niet zoude komen te lyden.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive, by appointement te ftellen in handen van den Prefident en Raaden in den Hove van Holland en Zeeland, om te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit der Stad Naarden , gefchreven aldaar den 27. dezer, waar by, op het verzogt ontfiag van den Burger G. H. van Loon, als Bailliuw van Naarden en Bailliuw en Dykregter van Gooyland, als aangefteld tot Raad in den Hove van Juftitie te Utrecht, na gedaane oproeping der Grondvergaderingen, en het daar in verrigte kennis geven, dat tot Bailliuw van Naarden, en Bailliuw en Dykregter van Gooyland verkoren is, den Burger Johannes Muller , verzoekende daar op de fpoedige goedkeuring der Vergadering,

Waar op, na deliberatie, zonder refumtie is goedgevonden , de benoemde Bailliuw en Dykregter te approbeeren; waar toe de nodige Commisfie voor hem zal worden gedepecheerd, mits alvorens doende den Eed van zuivering en voor de Amptenaaren; tot het afneemen van welken het Committé Provinciaal, by extract dezes word gequalifkeerd, zoo de gemel-

de

Sluiten