is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i MAART 1797. 193

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste , by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om advis.

Is gelezen de Requeste, van Margaretha Lievina Hceuft geboren Geelvinck, wonende te Amfterdam; als by appointement van Schepenen derzelve Stad, tot adminiftratie derzelver goederen geauthorifeerd, om de redenen daar by geallegueerd verzoekende, ter zake der geldheffingen , van de jaren 1795 en 1796 , nader tot den eerften Augustus aanftaande, voor diligent te worden gehouden.

Waarop, na deliberatie, is goedgevonden het verzoek by de voorn. Requeste gedaan , te accordeeren; en hier van Extract aan de Requestrante tot haar naricht te geven.

Is gelezen de Requeste van Hendrik Coenraad Slemp, Agent van den Furst Landgrave van Hesfen Homburg, wonende in den Hage; om de daar by geallegueerde redenen, verzoekende permisfie, van binnen de agt eerstkomende dagen, ten Comptoire Generaal van Holland , tegens recepis en quitantie te mogen furneren eene fom van ƒ432-:- ter voldoening van het geen hy als nu vermeend aan, de geforceerde geldheffingen de A°. 1796. verfchuldigt te zyn; en dat hy Requestrant inmiddels worde gehouden en verklaart voor diligent.

Waarop, na deliberatie is goedgevonden, de voorn. Requeste, by appointement en zonder refumtie, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om advis; en inmiddels den requestrant te verklaren voor diligent, en hem hier van extract tot zyn naricht te geven.

P 2 Is