Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16* JANUARY 1798. 849

hunner afdanking, en daar van Acte van Penfioen. ,

Waar op , na deliberatie], is goedgevonden , de voorfz. Reqneste en Bylage , by appointement te ftelien, in handen van het Provinciaal Committé, om daar op te disponeren.

Is gelezen de Requeste van Lodewyk de la Tour, thans wonende te Amfterdam, om de redenen daar by geallegeerd verzoekende, dat dit Beftuur , de band des Huwelyks tusfehen hem, en de van hem oefepareerde Huisvrouw Barbara van der Lecq , thans wonende te Boskoop, gelieve te annulleren, de gewoone Publicatie in forma te laten doen, en de Requestrant zo web als deszelfs voorn. Huisvrouw te permitteeren, zig weder in een ander Huwelyk te begeeven.

Als mede de Requeste, van gemelde Barbaravan. der Lecq wonende te Boskoop, mede verzoekende , het disfolveren annulleren en vernietigen, van haar te voren aangegaan en nu gefepareerde Huwelyk met voornoemde Lodewyk de la Tour, en daar van de gewoone Publicatie, met permisfie aan haar zo wel als aan gemelde L. de la Tour, zich wederom in een ander Huwelyk te mogen begeven.

Waar op , na deliberatie, is goedgevonden, der Requestranten refpeétive verzoeken te wyzen van de hand ; en aan ieder derzelve, extraét dezes tot hun naricht te geven.

Is gelezen de Requeste van M. Moré, B. van der Endt, Jan Jonkers, Pieter van Santen, Antonie Vermeer, Hendrik Corgnus, Pieter Gabrel. Jan XJlrich , David Hoefer alle zich noemende Stemgerechtigde Burgers, wonende te Dordrecht „ en Sss 3 dooc

Sluiten