Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pSo* 18 JANÜARY 1798.

ouder Oostvoorn zyn aangeflagen, en dus jaarlyks' voor tweemaal ƒ78* en eens f 39; en zulks voor den tyd van agt agtereenvolgende jaaren, ingegaan met den aanflag van 1795 to't het jaar 1802 ingefioten, en Octroy daar van.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, aan de Requestrante by deze te accordeeren remisfie der Verpandingen over haare gedepopuleérde Conynduinen onder Oostvoorn gelegen j ter fomma van vyftig Guldens 's jaars,- als voor de ordinaris Verponding ƒ 20, voor de ti extraordinaris Verponding ƒ ao, en voor de 1. extraordinaris Verponding ƒ10 i en zulks voor dén tyd van agt jaaren,te rékenen van 1798 * en zullende eindigen met 1805.

En zal mitsdien voor de Requestrante het nodige Oélroy worden opgemaakt 'en gedepecheerd.

De Prefident.heeft de Vergadering over half drie mteë gecontinueerd tot dezen avond ten half zes uuren.

3i bnèah r:;| ;uw GE-

Sluiten