Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1795. i68r

Noodlydenden te authorifeeren, om provi fioneel op de gefchiktfte wyze naar Frank ryk een fom van 10,000 Livres in Asfig naaten over te maaken, ten einde onder d< Noodlydenden te worden uitgedeeld; zyn de voorts uit hoofde van de abfentie vai eenige Leden van dat Committé, nog b; het zelve gevoegd de Burgers Blok, Spee' leveld en Bleker, om daar aan allen fpoe< by te zetten , en het gemelde Commit té op deszelfs verantwoordelykheid gere commandeert, die Noodlydenden hulp toe brengen.

De Styfzelmaakers aan de Koog en W01 mer geeven by Requeste te kennen, dat d Gaarders van de Graanen door hun ge bruikt wordende, meerder impost vorderei als ƒ 11 : 4 : o, per last, zo als gewoon lyk was. Gefteld in handen van het Com mitté van Algemeen Welzyn om Advis zynde dat Committé verder gelast, om te vens deszelfs gedagten te laaten gaan, ove het gefchiktfte middel, op hoedanig eem wyze alle Fabrikanten, die vrydommen ge nooten hebben, zouden kunnen worden ti ge'moet gekomen, en daar van zo dra mo gelyk een Concept-Publicatie te formeeren en aan deeze Vergadering voor te dragen.

De Municipaliteit van Haarlem geeft ken nis, dat op den 22 January, voor den tyi van twee maanden, tot Hoofdfchoutaldaa is aangefteld de Burger J. van Styrum, ver zoekende approbatie. Dezelve geappro beerd, mits eed doende in handen van di Municipaliteit aldaar, desvyl hy valt in d< Sssss 4 tet

'sGra-

■venhA-

. ge. 1

r l

1

t

» ï

Sluiten