is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1795. ^89

Bylaage Litt. H.

Aan het Gemeene Land verfchuldigd, wegens de Ordinari* en Extraordinaris Verpondingen, als mede de ICO Penning op de Ampten. Ord.Verp. 1792. ƒ 44o8l: QS Q

' x793» 44023: 4: 8

„ r, f 88104:13: 8

JooPenn. 1793. ƒ42575: 1:6

Hier op betaald 25000: 0:0

Resteert ƒ17575: 1:6 ïooPenn. 1794. ƒ42550:15:0" Hier op bet. 25000: 0:0

ƒ17550:15:6

aooPenn. 1793. ƒ 530:11^ 35I2J''7'' 0

Hier op betaald 500: 0:0

200 Penn. 1794.ƒ 530:11:0^ Hier op bet. 500: 0:0

; f 30:11:0

6r: 2: o

ifteen2de 100Penn.opdeAmptenvan^g/^ggpati"; 2

n a , ƒ129984: 6:10

Ke/f anten van de Ingezeetenen. Verpond. 1793. circa ƒ 25000: 0:0 100 Penn. 1793. ƒ 8300: 0:0 1794. 19500: 0:0

~ ~Z '—- 27800: 0:0

200 Penn. 1793-/ 14: 0:0 1794- 87: 0:0

- , ~ ■ * 101: 0:0

llte en 2de 100 Penn. op de

Ampten van 1794. 4157:10:2

" ~f57°j8jio: 3

Resteert ƒ 72925: i67~8 Na-