Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N?MECEN.

4234 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Dat zedert den aanbeginne van de Rei publiek, geïntroduceerd is de communie der Middelen tusfchen de drie Kwartieren,

Dat de Kwartieren over de communie van voorfchreeven Middelen oneens wordende, de Quotes van de Kwartieren op den 21 December 1609 zyn gereguleerd voor den tyd van drie jaaren.

Dat in volgende tyden telkens verfchil over dezelve fubdivifie en begrooting der Quotes tusfchen de Kwartieren is gereezen, en daar over verfcheiden conventien gemaakt, en (*) decifien zyn ergaan, tot dat in den jaare 1650 en 1652 twee by. zondere Quotes, als eene van de Middelen, en eene van de Verpondinge, alleen provifioneel zyn geïntroduceerd; welke eerstgemelde Quota van de Middelen, in den jaare 1700, onder referve, als in het 12 Artikel der Conventie vermeld, meer na de conftitutie van de tyd, als wel na redelykheid, is veranderd.

Dat uit dien hoofde in het betaalen van de Provinciaale lasten, ftaande op den Haar, van Oorlog, by de drie Kwartieren deezer Provincie een tweederld fubdivilie plaats heeft, de eerfte genomen na het montant van de Middelen tot eene fomme van 451338 guldens, in welke fomme het Kwartier van Nymegen, in plaats van

de

f*") Uttfpraaksn van den Stadhouder_Fredrik Henrik, van den 18 Mei 1642, 24 January 1643 en 25 April 1644, by L. van Aitzema, Aaaken van Staat cn Oorlog, 2 d. bladz. 824, 897, 974-

Sluiten