Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, 0&obert 1795.' «44$ No. 10.

No. rr.

Vergelyking van de betaalde Interesfen. by alle do Kamers van de Oost-Indifche Compagnie, ia de ondergaande Tydperken,

van i7l§ tot 178? van 1781 tot 170? Amfteldam / 6557148:13: o ƒ13780588:11: 8,

Zeeland 9^4946: 8: o 3770905: 6: $

Delft 78103a: 7: 8 1831851: 9: o

Rotterdam 499473-' °' 8 1233440:18: 0

Hoorn 653479:16: 8 1512530:19: 8

Enkbuizen _836i43:ii: 8 1583144: 9: 8

, ƒ10312323:17: o ƒ23712461; 14: o

Sluiten