Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OHobir, 1705; '««f.

By de Refolutien van 11 en 12. July 1793 en van n Octöber 1794, was door de Staaten van Holland aan de Oost-Indifche Compagnie geaccordeerd, by forme van Wisfelbrieven te negotieeren, in 1793 ƒ4000000: o:o in 1794 3500000: o:ö

ƒ7500000: 0:0

Van welke Som onder 31 December 1794 nog maar was genegotieerd, of wel Wisfels geëmployeerd 3100000: 0:0

t)us van die Negotiatien nog ilond in te komen , of wel de Compagnie vermogt nog onder 31 December 1794» van de Wisfelsop Hun Edele Groot Mogende te trekken i

' gebruik mSken voor . i • ƒ4400000: u;«

Ónder 31 December 1794 ten agceren, te betaalen by AMSTELDAM.

Aan diverfe Reekeningen 632010:13:0

Tradtementen divers 75000: 0:0

^ Jaars Traclement aan Commisfarisfen Generaal en Secretaris 28250: 0:0

Maandgelden Retour 350000: 0:0

Prasmie aan de Cantonf. Be« diendens 60000: 0:0

Afgiften op gecertificeerde

Adtien 56000: 0:0

Afbsfiogen divers 650949:10:0

Interesfen divers 463143: 5:0

Aan de Prov. van Holland i voor Interesfen, en uit andere hoofden, fchuldig 194573^: 5-ó

Fff fff fff fff fff fff f Aaff

Sluiten