is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de GE ELZUCIIT. 231

fteenen , enz. (waardoor de goiblaas hoe langer boe meer uitgezet, word, gelyk zulks in zoromig© der genoemde waarneemingen, en ook in die van den beroemden van swieten, plaats gehad: heeft,) dan voor eene oorzaak der geelzucht, te houden hebbe.

9. ) Eenig vreemd lichaam , in den poortier der maage (pylorus) oft twaalfYwgetig gedarmte zittende; by voorbeeld: raauw en in de maag niet wel gekookt voedfel, winden , wurmen , fteenen, pitten van vruchten, doorgenikte ftukken van beenderen , enz. Deeze doch kunnen , zo onmiddelyk, als door middel hunner prikkelinge en daar uit ontftaande zamentrekkinge van den twaalfvingerigen darm , der galbuizen, of des ge* meenen galleiders, de Geelzucht daar ftellen. Om de waarheid van myn gezegde te ftaaven, zoude ik meenigvuldige voorbeelden kunnen te berde brengen, indien ik mee voorgenomen hadde kort te zyn.

10. ) Verfchillende ziekten deezer deelen, by voorbeeld: ontfleeking , verzweering, krampen, verharding, gezwellen, enz. Welke deels door de onmiddelyke vernauwing deezer buizen, deels door haare prikkeling, aanleiding tot de meermaals genoemde kwaal geeven. — Om andere bewyzen hier van met ftikwygea voorby te gaan, vergenoege ik my thans met een aanmerkelyk voorbeeld, het welk in het Derde Deel der Ratio

P 4