is toegevoegd aan je favorieten.

Text tot de musiek, benevens de gezangen, ter inwijdinge van de [...] kerk der evangelisch-luthersche gemeente in Sappemeer. Op zondag den vijfden september 1790.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

Tvte andere Stemme».

Öod»rticht leert hen hunne pligten |dct onfchendbre trouw verrigten.

Allen.

Rein geloof en liefde en hoop Leiden hurinen levensloop.

Twee Stemmen.

Zon der waarheid! welk een glans Spreidt uw licht aan 'sHenvjls trans!

Twee andere Stemmen,

Zegen van onfciatbre waarde Kweekt uw zuivre gloed op de aarde.

Allen.

Heerlijk be:ld van 't Eeuwig licht! Ö! Beltraal fteeds ons gezigt!

Slotzang. ZANG K00 8.

Gezang 70 , vs. 1©. Gemeente,

Gezang 70, 1%. 11 en 13.

©Hf-