Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

MANNEN.

Zalig wie U dienen mogen,

O God ! in schaauw van tempelbogen ,

Waar zich Uw waarheid openbaart.'

VROUWEN.

Hier doet ze ons geloof ontvonken, Maak Gij dat voorregt, ons geschonken, Door ootmoed, deugd en liefd' ons waard

GEMEENTE.

Ja, Gij verhoort die beè .'

O God van liefd' en vreê , U is de magt, Het rijk, de kracht! — Wij knielen néér, Oneindig'! U is eeuwig de eer.'

Sluiten