Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Chriftelyke Leere. 27 toonen moeten. Maar inzonderheid behoort men by het geene ik u tot dus verre, over den yver in onze belydenis van de Christeiyke leere, heb voorgefteld, bet tweedeftuk in het oog te houden, het welk ik gezegd heb, tot de rechte wyze, om deeze belydenis te doen, te behooren. Te weeten, deeze onze yver moet gepaard gaan met,engemaatigd worden door eene waare Christeiyke zachtmoedigheid. Het geen onze Zaligmaaker by Matth. XI, 29, zeide '.leert van my voant ik ben zachtmoedig, of, gelyk men het anders kan overzetten, leert van my dat ik zachtmoedig ben, en van harte ootmoedig, zegt hy inzonderheid aan alle zyne bederen. Zo men naamlyk in de belydenisfe van hem en zyne leere enkel blaakenden yver toont zonder zachtmoedigheid,loopt men gevaar ,onfde zaak van den Godsdienst, die men bevoordeelen wil, aanmerklyk te benadeelen. Men fielt denzeiven dan naamlyk in eene gedaante voor, die zeer onbevallig, maar ook met de waarheid tën eenenmaale ftrydig is. Ziet hetfaan het gedrag der twee

Jon=

Sluiten