Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fier ftraffe in de toekomende weereld. 499

'er laaten op aankomen , of ik in het toekomende meerder of minder ftraffe lijde, dewijl 'er toch ftraffen moeten geleeden worden: ik zal bet tegenwoordige leven willen genieten, dewijl het toekomende 'er zoo droevig uitziet. Het Mindere of Meerdere van een zeer ver verwijderd toekomend kwaad pleegt buiten dien niet veel invloeds op onze keus te hebben , en omtrent even veel op haare weegfehaal te wecgen, zoodra men zich het Mindere als zeer groot, als bijna ondraagelijk voorftelt. Men vindt reeds in dit leven bij lijfftraffen , die de Overheid dreigt, dat zij, wanneer zij eenen zekeren trap van fmart te boven gaan, aan de verbeelding van den Misdaadiger niet meer als ongelijk voorkomen , en de ondraagelijke ftraffe No. 1: hem niet meer fchriks veroorzaakt, dan dc ondraagelijke No. 9. heeft hij de eerfte verdiend, dan waagt hij het, om te doen wat hij wil, en te lijden, wat hij .moet. Maar hierbij komt nog deeze omftandigheid, dat wij geenj lijfftrafl'elijk Recht der toekomende weereld ,hetwelke het Mindere of Meerdere der ftraffen bepaalde , hebben: de Wijsbegeerte kan het niet geeven, en gèene het zij waare of valfche Openbaaring heeft het gegeeven, bijna zoude ik zeggen, dat zij hetzelve wegen de verfcheidenheid van gevallen en wegen onze onkunde in de vreugde en kwaaien der toekomende weereld, die waarfchijnlijk anders zullen zijn , dan die in onze weereld, niet heeft kunnen geeven. Beiden zijn derhalven grootheden , welker onderfcheid wij ons te weinig kunnen voorftcllen, en dan weegen zulke ftraffen, die in de tockomft aan gééne zijde van het graf geheel ter uitvoer gebragt worden, en die, welken vooreen zeker gedeelte vergeeven ,maar echter nog altoos vreeslijk zijn, wederom omtrent even zwaar.

li 4 Zslfs

Sluiten