Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54* E. P. B E C K E R

eenige mogelykheid daartoe voorhanden is.

Het herhaalen der aderlaatingen wordt wel door den pols bepaald ; echter gebeurt het by eene waare ontfteeking der lever, dat de pols in 't geheel geene tekenen van volbloedigheid heeft; en dat men alleenlyk kan oordeelen uit de groote hitte, dorst, droogte der tong en mond, heevige hoofdpyn, en fteekende pyn in de rechter buiksgeweszyde, borst en lenden, met droogen hoest, en eene geftadige neiging tot braaken en onder 't ademhaalen, zo wel als vermeerderde pyn in de rechter-zyde, wanneer dezelve aangeraakt wordt, fchrikachtigheid, geenen flaap, ylhoofdig waaken, met toeneemende zwakheid , enz. Wanneer de Geneesheer derhalven in zulk een geval, alleenlyk op.den kleinen en gezwinden pols, en tevens op de groote zwakte aanmerking maakende, zich niet dorst bepaalen tot de aderlaating, en dus zyn byftand zocht by een Spaanfche vliegpleister, of des noods by Lavementen, en fomtyds wel zyn hoop ftelde op verfterkende en roboreerende middelen, (welk foort van geval ik nog voor twee jaaren bygewoond heb, en waarin ik ook de gevolgen voorfpelde,) zoude de inflammatie tot gangrana overgaan, en de Lyder delirerende fterven.

Het is zeer begrypelyk dat waar de fenfibilitch, en irritabiliteit, den hoogften graad bereikt hebben, dat aldaar dezelve door de veficatpria vermeerderd moet worden, voornaamlyk wanneer da

va-

Sluiten