is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d ë

WELMEENENDÊ

RAADGEE VER.

d e K E r K.

Mtarigtf zijt gekomen tot den bergZiön, en de Jlad van den . levenden God — tot het hemtlsch jerufalem, — en de duizenden der Engelen —- tot de vergadering en gemeente ê<-r eerstneboren. zonnen van God , die burgers van tien hemel zijn. —— \

P A u L U Sa

(Vervolg van No. 13.)

J*K. Gij hebt een goed natuurlijk veritand, en begrijpt deze gevolgen te recht., De ervarenis komt er mede over een , ik.zal u ééos.een kort begrip der Kerkelijke gei'ehiedenisfen mededeelen, en daar zult gij uit zien, dat de daad in wezenlijkheid overéénkomt met.uwe reden-, kavelingen. —- Verders kunnen wij nu opmaken, wat er zij van de inwendige en uitwendige, van de zicht-, baare en onzichtbare Kerk enz. Eene uitwendige Kerk, v/anneer men het doel van jesus befchouwt, is er nie^ ionder de inwendige, dat»is, waar geen wijzen en deugd, 4 O afc