Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Romiinfche Chriflenen. Hoofdjl. XV: 3, 4, 510

.Paulus, by wyze van toepasfinge, op Christus, het tegenbeeld van David , wordt overgebraciit , heb ik by Joh. XIII: 18. XV: 25, en XIX: 28 reeds aangemerkt. Ook is dit dóór Surenhuysen opgemerkt. En hier uit moet men ook de Ellipfis invullen, die men achter hec woord vindt; hec welk by Paulus niec vreemd is. Het geen Glassius 'er, toe weg--.ee. ming van deeze Ellipfis by voegt, is ook niec ongepast.

Het geen te vooren gefchreeven is. nj«fy»*'p» heefc hier eene andere betekenis, dan Gal. III. 1, alwaar het wil zeggen: voor de oogen gefcbüderd. Wanc y^'<pu* betekenc zoo wel fchilderen als febryven. Erasmus bedroog zich zeer, coen hy die vers ook op die wyze verftondc , dewyl hier immers van de H. Schrift gewag worde gemaakt „ in welke het gefchreeven Itaac.

De Apostel doelt hier mede niet flechts op de Schriften van het Oude, maar ook van het Nieuwe i estament. Wanc hy fieldt den lydenden Jesus , in het volgend vers , ten voorbedde voor. Nu waren , wel is waar, toen Paulus dit ichreef, de fchriften van het N. T. noch niet tot één Boekdeel verzameld , gelyk wy ze thans hebben; ja zelfs, zy waren toen noch met eens allen gefchreeven. Maar evenwel van hec lee. ven en lyden van Christus hadc Paulus zelf coen in zyne voorgaande Brieven (#) reeds veel gemelde, en 'er .waren buiten dien , gelyk wy uit Luk. I: i weeten

(x) De Biief aan de Romeinen naamlyk, fchoon de eerfte in de rangfehikkinge, waar in zy in het N. T. geplaatst zyn, is geenzins het eerst gefchreeven; maar naa verlcheideneanderen, die volgens de orde van tyd, wanneer zy gefchreeven wierden, dus op eikanderen volgen: 1. de eerfte en tweede aan die van Thesfaionica; 2. de eerfte aan de Corinthers; 3. de eerfte aan ïiinotheus; 4. de tweede aan de Corinthers; 5. de Brief aan de Romeinen. En dan komen 1. de Brief aan de Galaters; 2. aan de Ephefers; 3. aan de' Colosfers; 4. aan de Philippersj 5. aan Philemon j 6. aan Titus; 7. de tweede aan Timotheus. Vertaaler,

Kk 4

Sluiten