Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzamelt, en met de nodige Registers voorzien door Mr. L. C. H. STRUBBERG, 3 Deelen in 4fo. de prys is 10 Guld. 16 ft. Het Derde Deel beftaat meerendeels uit Sententien over Preferentie en Concurrentie van het uiterfte aanbelang, en waar in buitengemeen finguliere Questien voorkomen. Het Vierde Deel is op de Pers.

Register der Refolutien en Placaaten van Hun Edel Moeenden de Heeren Staaten van Friesland. Beginnende met het jaar 1570 en eindigende met 1780 ingefloten. Volgens orde van het Alphabeth. 2 Deelen in 4to. a 6 Guld. 12 ft.

J. W. RACER Overysfelfche Gcdemkftukken. Bevattende onder anderen de Opkomst en Samenfteliing van de Provincie Overysfel, nevens verfcheidene Merkwaardighe-

1 den tot nabuurige Gewesten betrekkelyk. De vóórnaamHe Landbrieven en oude Landrechten van Oveiysfel. Alles door een menigfe echte Stukken der Oudheid opgeheldert. 6 Deelen in gr. 8vo. de prys is n Guld. 6 ft. Het Zevende Deel is op de Pers.

REIZE LANGS DEN NEDER-RHYN over het Loo, Elten, Emmerik, Wezel, Duisburg, Keizerswaart, Dus. feldorp, Keulen tot Bon, en voorts over Krevelt, Gelder, Kevelaar, Kleef, Nymegen, Arnhem, Roofendaal en Dieren te rug. In Oogstmaand des jaars 1784 door een Gezelfchap uit eene der Nederlandfche Steden gedaan. In XXIV Brieven aan eenen Vriend medegedeeld, en met Gefchied- en Oudheidkundige Aanmerkingen doormengd, in gr. 8vo. a 22 ft.

Sluiten