Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tione van de natuur der zaake. Laatenwe die enkelyk gade flaan , en ©nze overweegingen daar op bepaalen.

Ik breek hier af. By rnynen eerstvolgenden za! ik U van het overige verflag doen. Inmiddels blyf ik met de gewoone,maar daarom niet te minder oprechte, betuigingen van hoogachting,

Wel-Edele Gestrenge Heer en Vriend!

Uwr Wei-Edele Gejlr. BW. Dienaar,

Den i8den Novetnb.

1781. Reinier Vryaart.

£ E tf.

Sluiten