is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3H H2 >$

hebben, hoe zyn zy dan niet te befchuldigen van onvoorzichtigheid, daar zy zondereen eenig bewys ter waereld de zaaken zoo doen voorkoomen en voordraagen, als of'er moetwillig verzuim plaats had; als of 'er moetwillig nagelaaten wierd van te doen het geen gedaan moeste en konde worden. Kan dat door den beugel ? kan dat verantwoord worden ? kan het door den beugel, kan het ooit verantwoord worden, dat 'er door Burgemeesters van Amfterdam op zu k een verdicht verzuim een propofitie gedaan word, ten einde aan Z. D. Hoogheid een kleinen Raad byte zetten, om dat gewaand verzuim weg te neemen, even als of Z. D. Hoogheid de oorzaak van dat verzuim was? daar deeze Berichten middagklaar toonen, dat Z. D. Hoogheid geen gelegenheid heeft laaten voorby gaan om de hindernisfen welken 'er waren, zoo veel in hem was, weg te neemen. Ik mag hier omtrent zeggen het geen ik te vooren, met betrekking tot de befchuldiging van eerfie oorzaak te zyn van de gebrekkige , en elendigen Jiaat van Defenfie deezer Landen, aan den Heere Hertog gedaan gezegd hebbe: naamlyk, dat Burgemeesters, die hier Aanklaagers of Befchuldigers zyn, zonder een eenig bewys of fchyn van bewys ftaan; en dat tegen hen wederom de Negative beweezen is.

Ziedaar, Myn Vriend, een uitftapje, welk my het verhaal der Aanmerkingen van den Heer Trouwhart heeft doen afbreeken. Ik zal 'er by mynen eerstvolgenden wederom toe komen, en betuige

U