is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedekundig handboek voor den burger-staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Burger. aio

het heil zijner ziele ernflig bevorderen wil, die zal met de openbaare oefeningen en tevens met de even befchreeven huisgodsdierst volmaakt te vreeden kunnen zijn, en eenen rijken zegen daar van befpeuren, wanneer hij dien maar regt gebruiken wil.

"353-

II. In het bijzonder, en nog meer dan al het voorige, zal u de ft Me oefening in het gebed nuttig zijn, welke de Apostel Paulus fchijnt aan te beveelen, wanneer hij (*) vermaant: zonder ophouden te bidden. Want daar door verftaa ik niets anders, dan het geen de ouden noemden, met God wandelen: naamlijk eene wijze om beftendig met God te verkeer en, een gewoonte, om God altijd voor oogen te. hebben, en bij elke opkomende aandoening, bij eiken wensch, bij elk hartlijk verlangen, bij iedere vreugde, zijn hart op God te vestigen, en ongemerkt voor de weereld, zonder luid gefchreeuw, in een enkel oogenblik dezelve aan God voor te draagen.

354-

Op deeze wijze kan ik ieder oogenblik bidden, zonder een afzonderlijken tijd daar toe nodig te hebben, of mijn beroep na te laaten. Op deeze wijze kan ik overal, 't huis of wanneer ik wandel, in de eenzaamheid en in gezelfchap, op mijn werkplaats of elders, waar ik gaa of ftaa — bidden: om dat het alleen

kor-

(*) i Thesf. 5.