Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "2 )

wraak van U door aanhoudende zonden geduurig te cergeu, en uittedagen!

HOE ongelukkig verbysterd moeten niet de begrippen van hun zyn, die zich wilkeurig de zaligheid verbeelden, als of ze enkel in eene van buiten aangebragte vergeving der zonden gelegen, en met eene ftraflooze vryheid, om te zondigen, beftaanbaar was; zonder te behartigen, dat daartoe ook wezenlyk de inwendige verbetering van ons hart en de vernieuwing van ons leven behoore, en dat hierin juist ons waare geluk en een begin van het eeuwig leven gelegen zy!

MAAR juist hierom zond Gy, o God! Uwen Zoon in de weereld, op dat de menfchen zouden ophouden van vrywillig der zonde te dienen. Hy nam onze natuur, en, gelyk de kinderen, ons vleesch en bloed aan, om onze zondige natuur te reinigen, en ze, door zyne bemiddeling, wederom met den Heiligen God te verbinden. Hy verkeerde eenigen tyd onder de menfchen, om ons een voorbeeld van volmaakte deugds-oeffening natelaaten. Hy ontdekte ons de geheimen der groote liefde van onzen goedertierenen God, ten einde wy tot eene billyke wederliefde van Hem uitgelokt worden, en zynen naam verheerlyken zouden. Hy onderging eindelyk dat allerfmertelykst lyden, en gaf zich zeiven over tot eene offerande voor ons, zyne broederen, teneinde wy met Hem der weereld affterven, met Hem voor onzen God leven zouden.

VOOR

Sluiten