Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4é PIETER. KLAUS.

verzoek voldoen Zoude ; men moest echter dok ëven zo vast onderftellen, dat men zig gereed moest houden , de hoonendfte en verachtelijkfte behandeling te ondergaan.

Des niettegenftaande overwon mijne lieve gade alle deeze zwaarighederi, door de getrouwe liefde

welke zij mij toedroeg ja, het kwam haar

niet eens in de gedachten, zig daardoor te laaten wederhouden, en den volgenden morgen vóór ik ontwaakte, ("onrust en verdriet hadden mij deezen nacht van den flaap beroofd, en niet dan tegen den morgen was ik in eenen vasten flaap gëfaakt,) was zij Halletjes het bed uirgekroo* pen, had zig gekleed, was in het rijtuig geflapt, naar het buiten - verblijf van den Vorst gereeden»

en reeds wederom bij mij eer ik ontwaakte .

welk eene vrouw!

„ Alles is bezorgd , mijn Beste!" dit waren haare woorden, waarmede zij mij wakkermaakte; „ alles is bezorgd, en wij zijn zo vrij, als de

vogelen in de lucht.",

Sluiten