Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETTER , ÖESCÜICHT- en LEERSTEL KUNDIGE

UITLEGGING,

van de

GEBEDEN en PLECHTIGHËEDEN der

II. MISSE,

volgens tot oude schryvers, en dë gedenk^ stukken VAN alle de kerken der.

CHRISTENE WAARELD,

MET AANTEEKENINGEN OP DË MOEILYKSTE PLAATSEN &c.

Ifl 'c Fransch opgefteld door den Eerwaardén Pater

P- L E B R U ATi

Priefier van het Order der Oratooren. ÜiC het Franlch in het Nederduitsch overgezet doof Een Roomch Priefler te Jmfterdam

Té AMSTERDAM, Sy F. J. vak TETROODE, Boekverkoop* in de Kalverflraat in de Berg CSlvarién,

Sluiten