Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Gebeden en Plechtig!:, der H. Misfe. 231

moet in een zelve geest bidden, en alle vraa- , gen zy om die rede (l dut de Heer met hen i zy, om hen Heiliglyk, en op eene gelykfor ( mige vvyzé te doen bidden;

Dominus vobifcum: De Heer zy met u lieden:

Et cum fpiritu tuo. En met uwen geest.

RUBRIK.

De Priester kuscht het Altaar in^t midden,voegd de handen zomin, keert zig, de oogcit voor zig flaande, tot het Volk, op.nd de handen zeggende. De Heere zy met ü lieden, ([zoo het een Bifchop is, en dat hy gezegd heeft Gloria in excelus, zegd hy, de vreede zy met u lieden) voegd wederom de handen zamen ,en gaat naar het boek, daar hy eene buiging tot het kruis maakt zeggende, laat ons bidden. Hy opend de handen, /leekt die uit, houd dezelve tot de hoogte van de fchouders opgeheven, en fpreekt het Gebed. Tit. V. n. 1.

BEMERKINGEN.

Over de plaats van waar de Priester groet; over de oudthcid en den zin van deeze groetcnis; waarom de Bisfchoppen, en niet de Priesters Pax vobis zeggen ; en over de wyze van de handen te houden als men groet, en bid.

e Priester houd zig in 't midden van het Autaar, en kuscht het. Eertyds groete hy het Volk zonder de plaats, daar het Boek ftaat,te verhaten. Dit onderhouden nog tegenwoordig de Cathuizers , de Karmeliten, en de Jacóbynen. Maar nu zedert byna vyf honderd Jaaren, komt de Priester in het midden van 'het Autaar. Hy kuscht het, om den vreede van jesus christus te ontvanP 4 §ens

\RT. IV.

>OMlNUS VOS1SCUM

1) Amal. i.l-i %

Sluiten