is toegevoegd aan je favorieten.

Letter, geschicht- en leerstelkundige uitlegging, van de gebeden en plechtigheeden der H. misse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328 Letter- Gefchicht- en Leer ft elk. uitlegginge-.

\lh DEEL.

(0?. z.tit,j,x. S.

(ï) Si orTer»mcs inltruar (Prcsby, ter,) ut einde» lam, vel quid, quid aliudad Altare defejre pla, cuerit,ante Misfam, vel antequara Evangelium legatur, offers nr, re gin. l i.de eccle/difiipl. p.ii, <}) Poft hare of fertfacrandaMinifter.

Dona: dehinc populas quod fibi lege dieet.bi!deb. defmrificio. <4j Defacram. aker, c. u.

zegd in zyn? uitlegging over de Rubriken inÏÓ27•> dat de opoffering van het Volk voor de of* feringvan de Hostie gefchïedcn moet CO* Waar over hy de Aften van Milaanen onder den Heiligen carolus by brengd.

Het gebruik van de Franfche Kerken is een wynig verfchillende geweest. Volgens de inzettingen (van niNciiAiius) die door re-., ginon (2) aangeliaalt worden, moesten de, Wafchkaarfchen, en alles wat het Volk aan den Altaar wilde geeven, voor de Misfe, of ten minften voor het Evangelie geoffert worden; en zedert de elfde Eeuw js de opoffering van. het Volk naar de offering des Priesters geftelt, eer hy zyne handen wafchtc Dit is by hildebert van Mans, die omtrend het Jaar 1090 fchreef klaar te zien (3), by stephanus van Auttm (4) , in een aantal Misboeken van verfcheide Kerken C5) 5 en in alle die van Parys die gefchreeven zyn, en gedrukt tot de zeventhiende Eeuw. Dit word nu nog in de L. Vrouwe Kerk geoeffend, en byna in geheel dit Diëcees, alhoewel zedert het Jaar 1654, de Misboeken van Parys de opoffering van het Volk voor de nffering van de Hostie eu kelk aanftippei:*. Zedert eenigen tyd doen eenige Parochiën van Parys dezelve gelykformig met de Rubrik van de nieuwe Misboeken, en overeenkom^ ftig met het oudfte gebruik. En waarlyk het fchynd juist gefchikt dat de Offergiften worden aangenoomen; en dat het brood het geen aangebooden word, van het begin van het of&rtorium gezegend zy, op dat de Priester niet

CO Het kan na gezien worden in de gefchreeven en gedruk-. te Misboeken van Lifieux en Evreux , van Verdun, mjf. è ifi. Hin. Reg «. iiyz, 4; van Portiers, mjf ibid^'n. 4459, 4 ; in die van Reims van is°$, van Soisfons van ijo«, van Beau-' vais van 1538, van Amiens, en in een aantal van Parys, op de Bibliotheek san den Koning, op die van O. L. V. by M«' yohcAULt, Raad van Staat; by de Celestinen, &c.