is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po Byzonderheden betreffende den

„ nog veel pryswaardig van u, alleen men zegt,

„ dat gy zo ftuürseh zyt, zo een grompot.

,, Speel my ëéns wat voor." —-

Kirxberger fpeelde ééné van 's Konings Fautazyën, die Amalia hem gegceven had, om den Koning daar mede te verrasfchen.

,, Dat is braaf! maar dit ftuk ken ik, het is „ al uit myne jonge jaaren, ik wil iet van uw ,, werk hooren."

Kirnberger Fantazeerde in zyne eigene manier.

,, Dat is waare onweêrstaal. Ik heb genoeg! „ Gy hebt zeker groote fchooleri bezogt?"

Écne voor allen: Sebastiaans fchool.

O dat was een groot Man! Filip Emanucl

Bacii, dien uwe Majefteit uit uw dienst ontflagen hebt, was zyn zoon.

„ Dat weet ik heel wel! Maar men moet de „ groote lichten niet voor zich alleen willen „ hebben, men moet de overige wereld ook iet „ goeds laaten. Adieu."

Toen