is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Byzonderïieden betreffende den

kc Dienaars werden verminderd, of wel geheel ingetrokken. Tot onderhoud der Lnims-kollegie en Kanfelaryën in Dresden waren tot hier toe 190,000 Ryksdaalers verëischt geweest ; deze, fom werd tot op 30,000 Ryksdaalers verminderd , en dus ging men verder voort. Deze Relbrme in de Finantiën ilrektc zich tot alles uit. Een paar gevvigdge perfoonen aan het Saxifche Hof waren de Biechtvader der Koningin en de Directeur der Opera. De eerfte had een jaargeld van 12,000, cn de laatde van 15,000 Ryksdaalers; maar thans moesten zy zich met 2,000 Ryksdaalers vergenoegen. De verbaazende voorraad van Poreel* lein, welken men deels in Dresden, deels in Mei;jen vond, werd voor Pruisfifche rekening, als een veroverd eigendom verkocht. Een Saxisch Koopman mynde het voor 200,000 Ryksdaalers, en lag daar door den grond tot zynen onmeetelyken rykdom, zo dat hy in weinig jaaren een Croesus wierd. Jly ftceg tot de hoogte van een al-vermogend Dccnfchcn Staatsdienaar , en derf als de rykfte man, die nog ooit in de Noordfche Koningrykcn geleefd had.

Frederik liet echter het Koninglyk Slot in Dresden onaangeroerd. Hy bezocht dikwerf de voortreflyke Schildergallery, doch zonder zich daar van iet toe te eigenen; veel meer befchonk hy de Opzieners ryklyk. Doch deze gematigdheid verliet hem geheel ten aanzien van den Graaf van Brühl , dien hy als oorzaak van het verbond befchouwde, welk Saxen

met