Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 over VOLKS-

dën, wanneer Cofaken eene armée op helder lichten dag in het vrije veld wilden aanvallen ! — ,, 77 rCy a que ,, lignorancc ou la force, zegt d'alembeht, ,, qui peuvent maintenir l'er-

7-eur', Jotz règne pasfe des qiCelle ,, efe lutter contre la veritè , en em,, pruntant les armes de la raijon; ,, eest d dire la discus/ion.'1'' — Dat is , ,, 'er is niets , dan de domheid en ,, het geweld , hetwelk de dwaaling ,, kan doen ftand houden ; haar rijk ,, gaat te gronde , zoo draa zij durft ,, ftrijden tegen de waarheid, door ge,, bruik te maaken van de wapenen

der reden of van het verftand, ,, dat is , van een naauwkeurig onder„ zoek."

In het verborgen kan men van menig eenen grond gebruik maaken , die

Sluiten