Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•28 Over den bidon Styl der Oudheid

karioth gaf door zyne Verradery aanleiding tot den aankoop van een Potte-bakkers akker by Jeruzalem; hy kogt denzelven dus, in de taal van den ouden tyi, Act I. 8. dat heet, volgens de meening van Lukas, hy gaf aanleiding tot deezen koop. 2) Aile mid-

delbaare Schikkingen der Voorzienigheid worden als onmiddelbaar?, of als Wonderwerken uitgedrukt. God daalt neder van den Hemel, cm den torenbouw te Rabel te bezichtigen, en verwart de taal der toen aanwezige menfchen, en kondigt hen ftraffen aan, Gen. III. De laatere Volken zouden hier zeggen: de Voorzienigheid gaf aanleiding tot de verwamnge der taaien: Zy ftrafte de zonden door meenigerlei fmarte <n elende: en wanneer zy ook deeze parabolifehe uitdrukkingen hybehouden, dan verdaan zy toch niets anders dan het laafde daardoor. Woorden, welke een doen

beteekenen worden ook gebezigd voor het vermogen, of de plicht, of de pooging, of de gewoonte, of de vergunning om iets te doen. Voorbeelden hiervan, gelyk ook van voorige Metonymien vindt men by Glasfius in zyne bekende Phiblogia Jacra.

VI)

Sluiten