Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

343 Beroep op het

den dood , de onftervelykheid der ziele en de gelukzaligheid van vrome menfchen , in een ander le^en, beweerde: dan, onder die verfcheidenheid van bewysredenen , door dezen groten en deugdzamen man aangevoerd , kan gene zo grote voldoening geven aan een eenvoudig verftand, als zyne aanmerking aan Crito , dat het doodlighaam , waar over hy zo bekommerd zig toonde , Socrates niet ware ; dat Socrates die geen was, die fprak , redeneerde en zyne denkbeelden fchikte, en die , gelyk , hy zeide, zig weldra 't zoek zoude maken. Dit is gemeen gevoel.

Niemant denkt , dat zyn hoofd of zyne benen , of zelfs zyn gehele lighaam, hem zelven uitmaakt. Ieder een is bewust van een ander en edeler ik: en van ene zelfswezenheid , waar voor een ftukje ftof, 't geen deszelfs gedaante en afmetingen gefladig veranderd , onvatbaar is ; en ieder één , die dit geloofd , behoord verzekerd te blyven , zonder zig in verbyflering te brengen omtrent het wezen der ziele , dat de zelfde almagtige kragt , die, op ene voor ons onbegrypelykel wyze , onze zelfswezenheid , onder ene geftadige toe - en afvloeynng van ondelen,

van

Sluiten